Charakterystyka
Kim jesteśmy?
Fundacja imienia błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego powstała na początku 2019 roku z inicjatywy bpa Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej.

Misją przewodnią realizowaną przez fundację jest opieka nad medialnym dziełem ewangelizacji oraz rozwijanie nowych form komunikacji za pomocą dostępnych środków przekazu w diecezji warszawsko-praskiej.

Patronem fundacji, błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski – wielki duszpasterz praski, który już w czasach międzywojennych dostrzegł, jak ważną rolę będą odgrywały we współczesnym świecie media. Założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, powołał do życia wydawnictwo oraz uruchomił kolportaż kilku czasopism, w tym dziennik „Polak-Katolik”. Doceniając ówczesną pracę mediów, mawiał, że “gdyby św. Paweł żył obecnie, byłby dziennikarzem”.

Głównym zadaniem Fundacji jest więc budowanie coraz silniejszych, nowoczesnych mediów katolickich i docieranie z Dobrą Nowiną do jak najszerszego grona odbiorców.

Zarząd

Osoby, które kierują Fundacją są zgodnie ze statutem powoływani przez Biskupa diecezjalnego jako jej Fundatora. Obecnie są to księża diecezji warszawsko-praskiej od lat związani z działalnością medialną.
Prezes
ks. Grzegorz Walkiewicz
Redaktor naczelny Salve NET. Studia teologiczne Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, specjalność: teologia pastoralna; Studia doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, specjalność: muzykologia teoretyczna i stosowana; Studia podyplomowe Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalność: zarządzanie organizacjami.
Wiceprezes
ks. Henryk Zieliński
Redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Józefa Glempa 2 czerwca 1985 r. Uzyskał licencjat teologii w zakresie liturgiki. W Odbył studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w zakresie teologii pastoralnej.
Sekretarz
ks. Mariusz Wedziuk
Dyrektor redaktor naczelny Radia Warszawa, obecnie przewodniczący Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce, doktor teologii środków społecznego przekazu (UKSW), wykładowca medioznawstwa w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.Ekipa
Jan Sędek
Zastępca redaktora naczelnego Salve NET. Wcześniej pracował jako specjalista ds. promocji, prezenter i autor audycji w Radiu Warszawa. Od wielu lat związany jest z Ruchem Światło-Życie.
Marcin Konrad Tafejko
Realizator wizji i operator obrazu Salve NET. Od 10 lat zajmuje się produkcją materiałów audiowizualnych i fotograficznych, dla klientów komercyjnych jak i fundacji oraz stowarzyszeń. Pracował przy ponad 30 krótkometrażowych filmach dokumentalnych i fabularnych. Na stałe współpracuje z redakcjami telewizyjnymi jako realizator wizji i technik transmisji on-line. Od wielu lat związany jest Instytutem Tertio Millennio.
Kamil Wardak
Graphic designer, VFX artist, montażysta i operator Salve NET. Student Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na wydziale sztuki nowych mediów.
Katarzyna Matusz
Specjalistka ds. PR, lektorka radiowa i dziennikarka. Współpracuje z Salve NET
Arkadiusz Malik
Event & sales manager Salve Net oraz Fundacji Kłopotowskiego. Specjalista ds. marketingu i sprzedaży w Wydawnictwie Sióstr Loretanek, prowadzi również sklep internetowy Amenamen.pl.
Karolina Błażejczyk
Specjalista ds. komunikacji i mediów Biura Prasowego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wcześniej pracowała jako Szefowa działu promocji w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski oraz jako sekretarz programu i prezenter w Radio Warszawa. Związana z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, w którym pełniła funkcję sekretarza prezydium Krajowej Rady KSM.
prof. dr hab. Monika Przybysz
Członek Rady Fundacji Kłopotowskiego, medioznawca, adiunkt w Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej oraz Katedrze Prakseologii Dziennikarskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sprawuje opiekę merytoryczną nad dziełami prowadzonymi przez fundację.